fbpx

MJEŠTANI LIVNA SE BORE DA OČUVAJU IZVORIŠTA: Zbog koncesija strahuju od gubitka pitke vode

MJEŠTANI LIVNA SE BORE DA OČUVAJU IZVORIŠTA: Zbog koncesija strahuju od gubitka pitke vode

Foto: Lokacija mjesta bušenja (Adi Kebo/zurnal.info)

Stanovnici nekoliko livanjskih sela podno Tušnice za pitku vodu se plaše zbog koncesije dodijeljene za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine. I dok se mještani bore da očuvaju svoja izvorišta, nadležni u Livnu zatvaraju oči pred izvještajem radnog tijela Vlade Kantona 10 u kojem su taksativno navedeni svi propusti od prve dozvole za istraživanje davne 2006. i prve koncesije iz 2012., pa njeno prebacivanje na drugu firmu 2018. godine.

Piše: Zinaida Đelilović

Stanovnici nekoliko livanjskih sela smještenih u podnožju planine Tušnica već godinama se bore da očuvaju jedini pristup pitkoj vodi s izvora „Pašinac i Vrtli“, ali i da spriječe uništavanje potoka Mandek, okoliša i lokalne infrastrukture. Za pitku vodu se plaše zbog dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine. Ova koncesija je prvo bila u rukama firme "Dže-Co" d.o.o. Livno, da bi je 2018. godine prenijeli na firmu "Lara-Natural" d.o.o. Livno. S promjenom investitora dolazi i do promjene mjesta bušenja sa Poljana na Krivića Vrtli u neposrednoj blizini tri izvorišta pitke vode.

vodocrpilista

Mještani i neformalna grupa građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ tvrde da je sve navedeno urađeno mimo zakona.

BROJNE NEPRAVILNOSTI JOŠ OD PRVOG UGOVORA

Nadležni u Livnu zatvaraju oči pred izvještajem radnog tijela Vlade Kantona 10 iz 2021. kojim je utvrđen niz nepravilnosti u kompletnom procesu koji je prethodio izdavanju prve koncesije, ali i svemu onome što je uslijedilo nakon toga.

Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, samo dva dana nakon što je firma „Dže-Co“ u aprilu 2006. podnijela zahtjev za prihvatanje prijedloga za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine u industrijske svrhe, Ministarstvo gospodarstva daje mišljenje o opravdanosti tog zahtjeva, a Vlada Kantona 10 sve to prihvata.Početkom jula 2006. firmi „Dže-Co“ odobrava se istraživanje mineralne sirovine i utvrđuju se rokovi za provođenje određenih aktivnosti. Međutim, dolazi do probijanja rokova, a u međuvremenu ističe i rješenje. Umjesto da se ugovor raskine, Ministarstvo udovoljava novom zahtjevu firme „Dže-Co“ i dolazi do proširenja istražnog prostora.  

U izvještaju radne grupe istaknuto je da je u tom slučaju morala biti provedena nova javna rasprava.

U augustu 2020. dolazi do potvrde zaliha mineralne sirovine i tri dana nakon toga Ministarstvo gospodarstva traži od Općinskog vijeća Općine Livno saglasnost za dodjelu koncesije.

Resorno ministarstvo rješenjem od 23. augusta 2010. potvrđuje zalihe mineralne sirovine, nema obavijesti o početku radova iako je to obaveza definirana ne samo rješenjem nego i zakonom, rješenje ponovo glasi na društvo Dže-Co bez bilo kakvih dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta i tako dalje“, istaknuto je u izvještaju radnog tijela.

Početkom oktobra 2012. sklopljen je ugovor o koncesiji za eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji Poljane između Ministarstva gospodarstva i firme „Dže-Co“. Prema tom ugovoru, koji je također u posjedu Žurnala, sa eksploatacijom vode trebalo se početi najkasnije u roku od 36 mjeseci od dana kada je sklopljen, ali i poduzeti mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, okoliša i imovine drugih osoba.

ugovor Dze Co i Ministarstvo1

Dio iz ugovora o koncesiji između "Dže-Co" d.o.o. Livno i Ministarstva gospodarstva

Međutim, do toga nije došlo, ali uprkos, tome ugovor se ne raskida već nakon godina mirovanja firma Dže-Co d.o.o. Livno u novembru 2018. podnosi zahtjev za prenos koncesije na firmu Lara-Natural d.o.o. Livno.

KONCESIJA NIJE MOGLA BITI PRENESENA

U izvještaju radnog tijela naglašeno je da ugovor o koncesiji za eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji Poljane ne sadrži sve propisane elemente Zakona o koncesijama. Tako, na primjer ne sadrži odredbe o prenosu koncesije ili o uslovima o produženju roka koncesije. S obzirom na to stav radnog tijela je da se prenos koncesije nije mogao ni izvršiti.

ugovor livnooo

Dio iz izvještaja radnog tijela Vlade Kantona 10 iz 2021. godine

Ministarstvo gospodarstva i firma "Lara-Natural" sklapaju aneks ugovora o koncesiji 20. maja 2019. U augustu iste godine ova firma podnosi zahtjev za odobrenje detaljnih istraživanja koje im i odobravaju. Grad Livno izdaje lokacijsku dozvolu za dodatna istraživanja 10. novembra 2020., a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva to i odobrava. 

„Radno tijelo ne nalazi dokumentaciju niti druge dokaze da je Vlada kao koncesor bila upoznata ili dala saglasnost na predmetni aneks ugovora. Također, nedostaju i druga adekvatna i ranija spominjana mišljenja“, naglašeno je u izvještaju radnog tijela. 

Prema članu IV. Odluke o davanju saglasnosti na prenos koncesije, koju je Žurnal dobio na uvid, stoji da se „saglasnost na prenos daje temeljem ispunjenja pravnih pretpostavki i nepostojanja pravnih smetnji, a osobito zbog dobrog finansijskog stanja novog koncesionara stjecatelja“.

Prema podacima sa Akta.ba, vlasnici firme Lara-Natural su Stipo MareljaJosip Sužanj sa početnim kapitalom od po 250 KM, te Achaz Von Oertzen sa 500 KM. Isti podaci kažu da u prošloj godini nisu imali uposlenih, niti prihoda. Osnovna djelatnost Lara natural d.o.o. je slatkovodna akvakultura, na šta je ukazalo i radno tijelo Vlade u svom izvještaju iz 2021. godine. 

lara natural1

izvor: akta.ba

Adresa firme je ulici Gabrijela Jurkića bb u Livnu, a zanimljiv podatak je da se na istoj adresi nalazi još šest firmi. Vlasnici su isti. Prema podacima sa Akta.ba, nijedna od ovih firmi nema uposlenih osoba. Za "Lara-Natural" d.o.o. stoji da u prošloj godini nije imala uposlenih, niti prihoda.

firme livno1111

POZIVAJU SE NA VODNU SAGLASNOST KOJA JE ISTEKLA JOŠ 2013.

U izvještaju je skrenuta pažnja da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 19. aprila 2011. donijelo prethodnu vodnu suglasnost sa rokom važenja od tri godine, ali je ona istekla i nije prenesena na koncesionara iako je to bila obaveza resornog ministarstva gospodarstva. Uprkos tome, u zahtjevu koji je firma „Lara-Natural“ podnijela za odobrenje detaljnih istraživanja, koje im je i odobreno, oni navode da imaju vodnu saglasnost.

Resorno ministarstvo rješenjem od 26. augusta 2019. odobrava detaljna istraživanja i istražno područje dijelom izlazi izvan ranije utvrđenih istražnih polja, eksploatacijskog i koncesijskog polja.

„Kroz niz prethodno navedenih akata javlja se više različitih vršnih tačaka i koordinata, a određene tačke izlaze i izvan Kantona 10, pa čak i izvan BiH i nalaze se iznad Sjeverne Irske. Detaljno istraživanje prema Zakonu o geološkim istraživanjima ne mogu se vršiti ako na istražnom prostoru nisu vršena regionalna istraživanja ili ako mineralna sirovina izlazi na površinu“, utvrdilo je radno tijelo u svom izvještaju.

IZVJESTAJ RADNOG TIJELAAAA1

Ono što je ključno, a što nadležni također ignorišu, jeste da je radno tijelo u svom izvještaju naglasilo i to da je „provjerom finansijskog stanja utvrđeno da nikada nije uplaćena koncesijska naknada u budžet Kantona 10 iako je (prvi, op.a.a) ugovor o koncesiji sklopljen 1. oktobra 2012.“.

Radno tijelo utvrdilo je još niz propusta. Tako u svom izvještaju navode da je Zakonom o geološkim istraživanjima propisano da poslove istraživanja mogu obavljati gospodarska društva koja su registrirana za takve poslove i koja imaju odgovarajući stručni kadar, ali da u spisu predmeta ne postoji dokumentacija iz koje se može zaključiti da „Dže-Co“ d.o.o. Livno ispunjava uslove.

Naši sagovornici navode da je prvi put (kada je koncesija dodijeljena Dže-Co) javna rasprava održana u tajnosti, a da je drugi put nije ni bilo. Mještani navode da koncesionar nikada nije postavio ni ploču o početku radova, a što je po zakonu bio dužan uraditi.

Može se pretpostaviti da ovo društvo nije moglo podnijeti niti dobiti rješenje Ministarstva kojem mu se odobravaju istražni radovi“, istaknuto je u izvještaju.

Radno tijelo je zaključilo da ovj koncesijski predmet s inkorporiranim postupcima odobravanja istraživanja nisu provedeni u skladu sa propisima, uz mnoštvo različitih grešaka, propusta te nedorečenih i nedovoljno vrednovanih, cijenjenih i elaboriranih i argumentiranih stavova izraženih kroz niz različitih akata.

Ovaj izvještaj radnog tijela usvojen je na sjednici Vlade 28. aprila 2022. Uprkos tome, Vlada je kasnije donijela odluku o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora i ovlastila nadležno ministarstvo za potpisivanje ugovora o koncesiji sa "Lara-Natural", što je protivno usvojenom izvještaju. Negativno mišljenje na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji sa ovom firmom dalo je i javno pravobranilaštvo u dokumentu od 6. decembra 2021., navodeći da smatraju da bi zaključivanje ovog ugovora na predloženi način moglo imati štetne posljedice po imovinu Kantona 10. 

UNIŠTENA INFRASTRUKTURA

Iz neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ odavno upozoravaju na sve nepravilnosti do kojih je došlo u procesu potpisivanja ugovora o koncesiji i od vlasti Kantona 10 zahtijevaju da pokrenu postupak raskida koncesijskog ugovora za eksploataciju vode.

zastitimo izvore

Mještani pet sela u neposrednoj blizini lokacije za bušenje strahuju da će izgubiti jedini pristup pitkoj vodi s izvora Pašinac, Vrtli i Demirovac, ali i da će im biti uništen potok Mandek zbog nestručnog i nesavjesnog obavljanja poslova. Zbog toga su i protestvovali u augustu prošle godine kada su svojim tijelima pokušavali spriječiti prolazak teških radnih mašina zbog kojih je, kako navode, popucao seoski afalt, a na četiri propusta na dionici Megdan – Krivića Gaj je došlo do pucanja.

Prema njihovim riječima, šteta je nastala na lokalnom potoku koji je bio zatrpan na dva mjesta nakon neovlaštenog prelaska buldožera što je dovelo do izlijevanja potoka iz korita.

livno voda

Oni podsjećaju na situaciju iz 2020. kada je investitor, kako bi ih izbjegao, kroz šumu i niz veliku strminu poslao građevinsku mašinu i tom prilikom je ugrozio i život vozača. Oni strahuju da će i ova koncesija na kraju biti prodata nekom od stranih investitora. 

Mještanin i član neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ Mirko Krivić podsjeća da nikada nije napravljena studija uticaja na okoliš, prethodna procjena studije uticaja na okoliš, pa ni okolišna dozvola, a što im je potvrdilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.  

Odgovorili su da se firma Lara-Natural, pa ni prethodna firma nikada nisu obratili nadležnom ministarstvu za ove dozvole, a koje bi utvrdile da li bi se time ugrozilo izvorište pitke vode od koje egzistiraju domaćinstva u okolnim selima“, kaže Krivić.

AKT 1

Od protesta 26. augusta prošle godine, tokom kojih su specijalne jedinice u naguravanju povrijedili nekoliko mještana, nikada se više niko nije pojavio na ovoj lokaciji gdje se trebalo bušiti.

protest livnoi

protesti u selu Megdan (26.8.2022.)

Neformalna grupa građana podnijela je krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu u Livnu 20. jula ove godine protiv svih osoba koje su na bilo kojih način uključene u dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine u industrijske svrhe firmi Lara natural.

Iz Tužilaštva u Livnu su za Žurnal potvrdili da su krivičnom prijavom obuhvaćeni aktuelna ministrica gospodarstva Dijana Puzigaća, bivši ministar Miloš Bauk, službenik istog ministarstva Mate Šiško, te direktor i jedan od osnivača firme Lara-natural d.o.o. Livno Josip Sužanj i još nekoliko nepoznatih osoba, a zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja.

U navedenom predmetu provode se određene istražne radnje čiji sadržaj nismo u mogućnosti otkriti s obzirom na to da bi otkrivanje tog sadržaja moglo dovesti u opasnost cilj istrage“, odgovorili su iz Tužilaštva na naš upit.

ZA POMOĆNIKA MINISTRA RADI SE O FIKTIVNOJ AFERI

Pitanje ove koncesije do danas nije razmatrano ni pred Skupštinom Kantona 10. Iz Ministarstva gospodarstva na naš upit odgovorio je pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo Mate Šiško za kojeg naši sagovornici, inače, smatraju da je najviše umiješan u dodjele skoro pa svih koncesija u Livnu, pa tako i ove.

Mate Šiško sve negira i tvrdi da nema ni govora o ugrožavanju izvorišta, te da se radi o fiktivnoj aferi. Prema njegovim riječima, ovdje se „ne radi o korištenju voda Mandeka ni izvorišta, nego je cilj podzemna mineralna voda za koju je veoma upitno da li će se pronaći u kvaliteti i količinama koje zadovoljavaju tržište“.  

Dalje navodi da je prvi investitor vlasnik firme „Dže-Co“ d.o.o. imao podršku mještana i šire zajednice, proveo je istraživanje, a kasnije i dodatno što mu je izvodila ovlaštena tvrtka.

„Nikad nije imao nikakvih ni prigovora niti sumnji od stanovnika ni od struke. Nažalost, nije uspio pronaći podzemnu vodu i namjeravao je odustati. Nakon toga kontaktirao ga je njegov susjed biznismen iz Berlina koji je porijeklom isto iz tih krajeva i pokazao je interes da on nastavi posao“, napisao je Šiško u svom odgovoru na naš upit. Elaborirajući šta se po njegovom mišljenju krije iza svih ovih napada, navodi da neformalna grupa građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ nemaju nikakve dokaze za svoje tvrdnje, ni mišljenja struke.

„Dovoljno je izgleda reći da će nestati vode i eto afere“, navodi Šiško.

Prema njegovim riječima, interes općine je u tome da se pokrene veliki ekološki projekat sa višemilijunskom investicijom koji sa sobom nosi puno toga: „Nažalost, izgleda da od svega neće biti ništa jer se ne mogu čak izvršiti istraživanja da se barem utvrdi postoji li podzemne mineralne vode za eksploataciju.Voda nije ni pronađena, a stvorila se afera. Znači, nema ni koncesijskog ugovora tj. besmislen je ako nema vode iz bilo koji razloga,da li zabranama ili istraživanjima“.

U nekoliko navrata smo pisali i ministrici gospodarstva Dijana Puzigaća, ali nijednom nije odgovorila na naš upit. 

Žurnal se putem maila obratio i jednom od vlasnika firme "Lara-Natural" d.o.o. Livno Stipi Marelji, ali nam na upit nije odgovorio. Podsjetimo da su se iz firme „Lara-Natural“ d.o.o. saopćenjem obraćali u septembru prošle godine tvrdeći da se radi o potpunim neistinama kojima se manipuliše javnost.

MJESTANI LIVNA INFOGRAFIKA1

zurnal.info